Zákon č. 257/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2005 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

22.06.2005