Oznámenie č. 255/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Čiastka 111/2005
Platnosť od 18.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 2005 na základe článku 11 ods. 1.