Zákon č. 253/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2005
Platnosť od 18.06.2005
Účinnosť od 18.06.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.06.2005 Aktuálne znenie