Nariadenie vlády č. 225/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Čiastka 99/2005
Platnosť od 01.06.2005 do30.11.2005
Účinnosť od 01.06.2005 do30.11.2005
Zrušený 531/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2005 - 30.11.2005

Pôvodný predpis

01.06.2005