Vyhláška č. 216/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty

Čiastka 94/2005
Platnosť od 27.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2005 Aktuálne znenie