Opatrenie č. 21/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005

Čiastka 12/2005
Platnosť od 26.01.2005
Účinnosť od 01.02.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2005 Aktuálne znenie