Vyhláška č. 189/2005 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

Čiastka 82/2005
Platnosť od 06.05.2005 do30.11.2010
Účinnosť od 15.05.2005 do30.11.2010
Zrušený 429/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2005 - 30.11.2010