Nariadenie vlády č. 177/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach

Čiastka 74/2005
Platnosť od 29.04.2005
Účinnosť od 30.04.2005

OBSAH