Vyhláška č. 166/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok

(v znení č. 566/2001 Z. z.(nepriamo), 657/2006 Z. z., 425/2007 Z. z.)

Čiastka 70/2005
Platnosť od 27.04.2005 do30.06.2011
Účinnosť od 31.12.2007 do30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.