Zákon č. 148/2005 Z. z.Zákon o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej

Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005
Účinnosť od 01.06.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2005 Aktuálne znenie