Nariadenie vlády č. 123/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Čiastka 55/2005
Platnosť od 07.04.2005 do31.08.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.08.2007
Zrušený 409/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 9 ods. 5 písm. b) a ods. 7, § 13 ods. 4 písm. b), ods. 6 a 7, § 20 ods. 4 písm. d), § 27 a § 28 ods. 2, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 - 31.08.2007 Delená účinnosť
07.04.2005 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

07.04.2005