Zákon č. 1/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 1/2005
Platnosť od 06.01.2005
Účinnosť od 01.09.2008