Redakčné oznámenie č. r1/c70/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.

Čiastka 70/2004
Platnosť od 20.03.2004