Redakčné oznámenie č. r1/c44/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 24/2004 Z. z.

Čiastka 44/2004
Platnosť od 26.02.2004