Redakčné oznámenie č. r1/c267/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 578/2004 Z. z.

Čiastka 267/2004
Platnosť od 26.11.2004