Redakčné oznámenie č. r1/c260/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z.

Čiastka 260/2004
Platnosť od 23.11.2004