Redakčné oznámenie č. r1/c146/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 274/1997 Z. z.

Čiastka 146/2004
Platnosť od 15.06.2004