Redakčné oznámenie č. r1/c11/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 603/2003 Z. z.

Čiastka 11/2004
Platnosť od 17.01.2004