Oznámenie č. 89/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 41/2004
Platnosť od 21.02.2004
Redakčná poznámka

Zmeny článku 2 nadobudli platnosť 1. januára 2004.