Oznámenie č. 88/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 40/2004
Platnosť od 21.02.2004
Redakčná poznámka

Zmeny článkov 5 a 6 nadobudli platnosť 1. januára 2002, zmeny článkov 2, 8, 10, 10d a 12 nadobudli platnosť 3. januára 2002. Pre SR nadobudli platnosť v tie isté dni.

Pôvodný predpis

21.02.2004