Oznámenie č. 87/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky

Čiastka 39/2004
Platnosť od 20.02.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.