Oznámenie č. 80/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa článku 4 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980

Čiastka 36/2004
Platnosť od 20.02.2004

80

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika oznámila depozitárovi Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980 (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) doplnenie svojich orgánov podľa článku 4 dohovoru.

S účinnosťou od 1. marca 2004 sú odosielajúcimi orgánmi Slovenskej republiky podľa článku 4 dohovoru okrem Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky aj všetky okresné súdy Slovenskej republiky.