Oznámenie č. 80/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení orgánov podľa článku 4 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine z 25. októbra 1980

Čiastka 36/2004
Platnosť od 20.02.2004