Nariadenie vlády č. 778/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Čiastka 314/2004
Platnosť od 31.12.2004 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2005
Zrušený 226/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.05.2005