Nariadenie vlády č. 777/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

(v znení č. 247/2018 Z. z.)

Čiastka 313/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2018
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 247/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.08.2018

Pôvodný predpis

31.12.2004