Vyhláška č. 769/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004 do26.04.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do26.04.2006
Zrušený 239/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 26.04.2006