Vyhláška č. 768/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005