Vyhláška č. 761/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH