Oznámenie č. 759/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 308/2004
Platnosť od 31.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 107/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 183/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené o...