Vyhláška č. 741/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

(v znení č. 287/2005 Z. z.)

Čiastka 302/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.01.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do31.01.2006
Zrušený 30/2006 Z. z.