Zákon č. 740/2004 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2005

Čiastka 301/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2005