Vyhláška č. 737/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2007
Zrušený 43/2004 Z. z.