Nariadenie vlády č. 730/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 642/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2005