Zákon č. 728/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 299/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.10.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.10.2009