Vyhláška č. 707/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do31.05.2009
Zrušený 188/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.05.2009