Oznámenie č. 702/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 197/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 370/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005.