Oznámenie č. 701/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.