Oznámenie č. 7/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných

Čiastka 4/2004
Platnosť od 13.01.2004 do31.08.2007
Zrušený 407/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2004.