Vyhláška č. 698/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2005 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou prílohy bodu XXVIII, Nikel a jeho zlúčeniny bod 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2005 - 31.10.2008 Delená účinnosť
01.01.2005 - 31.08.2005