Vyhláška č. 697/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 291/2004
Platnosť od 22.12.2004 do30.06.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2008
Zrušený 212/2008 Z. z.