Rozhodnutie č. 686/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 521/2004 Z. z.

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 Aktuálne znenie