Nariadenie vlády č. 68/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov

Čiastka 32/2004
Platnosť od 14.02.2004
Účinnosť od 15.02.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2004 Aktuálne znenie