Nariadenie vlády č. 67/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového

Čiastka 31/2004
Platnosť od 14.02.2004 do30.06.2010
Najbližšie účinné znenie 15.02.2004
Zrušený 507/2009 Z. z.