Zákon č. 667/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 280/2004
Platnosť od 15.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005