Zákon č. 653/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 647/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 276/2004
Platnosť od 10.12.2004
Účinnosť od 15.01.2008