Oznámenie č. 649/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004 do31.12.2005
Zrušený 597/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 205/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. júna 2005.