Oznámenie č. 62/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2004.

62

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 2003 bola v Macau podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2004 na základe článku 9.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.