Zákon č. 616/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004 do30.06.2007
Účinnosť od 25.11.2004 do30.06.2007
Zrušený 250/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.11.2004 - 30.06.2007

Pôvodný predpis

25.11.2004