Oznámenie č. 604/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Čiastka 260/2004
Platnosť od 23.11.2004 do31.10.2007
Zrušený 492/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 449/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 7. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 235/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č....