Oznámenie č. 599/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu

Čiastka 257/2004
Platnosť od 17.11.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre SR 13. októbra 2004.